Cultuurprofielschool

Sinds 2009 is het Montessori College een cultuurprofielschool. Typerend voor de school is dat in het montessorionderwijs de ontwikkeling van de totale mens centraal staat. Zelfstandigheid, samenwerken en probleemoplossend vermogen, worden, naast kennis, steeds belangrijker vaardigheden. Dat is niet nieuw voor het Montessori College. Kunst- en cultuuronderwijs is een goed middel om deze vaardigheden te ontwikkelen. Daarbij versterkt kunst- en cultuureducatie algemene kennis en geeft het een breder inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen. Cultuuronderwijs is daarmee van wezenlijk belang bij het realiseren van de doelstellingen van het montessorionderwijs. Alle leerlingen kunnen actief, receptief en reflectief ervaringen opdoen op het gebied van kunst en cultuur, zowel binnen als buiten de school. Er wordt gestreefd naar actieve cultuurbeoefening, in de cultuurprogramma’s is daarom veel aandacht voor deelname aan cultuur. Bij de kunst- en culturele activiteiten komen in principe alle kunstdisciplines aan bod.

Kunst en cultuur komen op zes verschillende manieren terug in ons onderwijs, variërend van een breed programma voor alle leerlingen tot een keuzeprogramma met als resultaat een specifieke presentatie. 

  1. Alle leerlingen volgen lessen in de verschillende musische In de onderbouw van het MMvmbo zijn de musische vakken gebundeld in het talentgebied Talent en Expressie. Meer informatie hierover vindt u op onze website. De leerlingen in de onderbouw vmbo t/m vwo+ volgen tekenen, handvaardigheid, drama (leerjaar 1) en muziek (leerjaar 2). In de bovenbouw worden tekenen en muziek als examenvak aangeboden.
  2. Er is voor alle leerlingen, zowel locatie gebonden als college breed, een cultuurprogramma georganiseerd/samengesteld per locatie. Denk aan culturele avonden, voorstellingen, cultuurdagen, gedichtendagen, themafeesten etc. Het accent ligt hierbij niet op passieve cultuurconsumptie, maar op actieve deelname. Leerlingen worden hierbij uitgedaagd om niet alleen publiek te zijn maar ook beoefenaar.
  3. Naast de musische vakken in het reguliere rooster, kunnen leerlingen uit klas 1 t/m 3 van vmbo-t, havo en vwo, Cultuur Extra kiezen. Meer informatie hierover vindt u ergens anders op onze website: https://montessoricollege.nl/cultuurspecialisatie/.
    In de bovenbouw wordt naast de examenvakken muziek en tekenen, Kunstplus aangeboden.
  4. Er zijn vakoverstijgende projecten van MMvmbo t/m vwo+ waarbij de nadruk ligt op vak-integratie en het bevorderen van de transfer van vakkennis en het zien van samenhang binnen vakken.
  5. Binnen- en buitenlandse (culturele) reizen, activiteitenweken en excursieszijn een wezenlijk onderdeel van het programma.
  6. De kunst- en cultuurvakken profileren zich heel actief in de school door samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere vakgebieden binnen school en culturele instellingen buiten school.

Het Montessori College Nijmegen & Groesbeek is lid van de Vereniging Cultuurprofielscholen (VCPS). De leden van de VCPS, alle cultuurprofielscholen in Nederland, vormen een netwerk waarin gezamenlijk wordt geleerd en uitgewisseld.

Hier is meer informatie te vinden over de Cultuurspecialisatie. Je kunt ook de cultuur promo’s hieronder bekijken.

Cultuur promo's

Bekijk beide filmpjes!